Εν αρχή ην ο όγκος στο λατομείο και εξ αυτού γεννώνται έργα τέχνης.

Το πρώτο μας λατομείο ξεκίνησε το 1979 στο Σταυροπόδι Αργολίδας και έκτοτε συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας περισσότερα από δέκα (10) λατομεία.