Για την επιλογή της εφαρμογής σε μπάνιο συστήνονται όλα μας τα μάρμαρα μας, αφού δεν έχουν μεγάλη απορροφητικότητα.