Η επιφάνεια ενός μαρμάρου μπορεί να τροποποιηθεί σε διάφορες υφές και τελειώματα. Πιο χαρακτηριστικές απ’ αυτές τις υφές είναι το: Γυάλισμα, Ματ, Βουρτιστό, Αμμβοβολή, Αμμοβολή & Βούρτσα, Χτυπητό ή Χτυπητό & Βούρτσα. Πέρα από τις καθιερωμένες υφές για εσωτερική και εξωτερική χρήση του μαρμάρου, μια καινούρια πιο εξεζητημένη υφή, η οποία είναι κατάλληλη για ορθομαρμαρώσεις, είναι το Bamboo.

Μάρμαρο Κάντια Αργολίδας