Η ασφάλεια και η υγιεία των εργαζόμενων μας σε λατομεία και εργοστάσιο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μας. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας, σύμβουλο τεχνικού ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανικό, οι οποίοι παρίστανται στο εργοστάσιο και περιοδεύουν σε εβδομαδιαία βάση σε καθένα απ’ τα λατομεία μας.

Στο πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης κάθε εκτιμώμενου επαγγελματικού κινδύνου στο χώρο των λατομείων, εφαρμόζουμε σεμινάρια, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε όλους όσους απασχολούνται στα λατομεία. Συγκεκριμένα κάθε χρόνο διενεργούμε:

  • Σεμινάρια ασφαλείας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
  • Επιτόπου σεμινάρια ασφαλείας σε κάθε λατομείο μας.
  • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο εργοστάσιο μας.
  • Προσομοίωση εργατικού ατυχήματος σε κάθε λατομείο μας.

Περισσότερα εδώ

Επίσης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το 2015 πραγματοποιήσαμε το Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών και  ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων μας έλαβε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών.