Λατομείο Βώλακα ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΔΗΜΑΡ

Η ΗΛΔΗΜΑΡ ΕΕ -η κοινοπραξία μεταξύ ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και ΚΟΣΤΑΜΑΡ ΟΕ-  υποδέχεται την άνοιξη συνεχίζοντας με συνέπεια την παραγωγή όγκων μαρμάρου Βώλακα.

Volakas Marmyk-Ildimar
Όγκοι Βώλακα Μαρμυκ Ηλιόπουλος

Απ’ το καλοκαίρι του 2016, μέσω της εξορυκτικής διαδικασίας στο νέο λατομείο μας στο Βώλακα, εξασφαλίζουμε να προμηθεύουμε το λευκό Δραμινό μάρμαρο σε παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών.

Λατομείο Βώλακας ΜΑΡΜΥΚ & ΗΛΔΗΜΑΡ
Βώλακας το χείμωνα

Αποχαιρετούμε λοιπόν τον χειμώνα εργαζόμενοι πλέον για τη νέα διαθεσιμότητα όγκων Βώλακα.

λατομείο βώλακας