Βώλακας

Το λατομείο μας στον Βώλακα αποτέλεσε το πρώτο λατομείο της εταιρείας στην Βόρεια Ελλάδα. Το μάρμαρο της Δράμας διαθέτει λευκό φόντο και όμορφες γκρι ή καφέ “φλέβες”.

Copyright © 2018 MARMYK ILIOPOULOS. All rights reserved.