Η επεξεργασία Scan and Produse Natural Rock Finish,  αφορά την αντιγραφή μιας τρισδιάστατης επιφάνειας ενός φυσικού ακατέργαστου πετρώματος και την αναπαραγωγή αυτής σε καινούρια μαρμάρινα τεμάχια διαφόρων διαστάσεων.

Argos Black Marble Table
Didima Light marble wall cladding