Η αρχική εξόρυξη του Μαύρο Άργους χρονολογείται το 1960. Από το 2000 και έπειτα η εταιρεία μας είναι ο μοναδικός παραγωγός του μαρμάρου στην Ελλάδα.

Το Μαύρο Άργους είναι ανακρυσταλλωμένος δολομίτης, παράγεται σε υψόμετρο 700 μέτρων και σαν πέτρωμα σχηματίστηκε την Παλαιόκαινο εποχή του Καινοζωικού αιώνα.