Εν αρχή είν’ ο όγκος στο λατομείο και εξ αυτού, γεννώνται έργα τέχνης.
Το πρώτο μας λατομείο ξεκίνησε το 1979 στο Σταυροπόδι Αργολίδας και έκτοτε συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα με περισσότερα από δέκα (10) λατομεία.