Το λευκό φόντο του μαρμάρου της Δράμας, συμπληρώνει ιδανικά την γκάμα και την ποικιλία των χρωματιστών μαρμάρων μας.

  • Volakas slab