• Argos Black

  • Argos Black Veiny

Το Argos Black είναι ένα μαύρο μάρμαρο με άσπρους “ιστούς αράχνης”. Σαν υλικό είναι ανακρυσταλλωμένος δολομίτης, διαθέτει καλή αντοχή και μεγάλη θερμοχωρητικότητα.