Με μέλημα μας το σεβασμό ως προς το περιβάλλον, εφαρμόζουμε εκτεταμένα προγράμματα αποκατάστασης των λατομείων, μέσω των δεντροφυτεύσεων μας. Τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε φυτεύσει πάνω από 3.000 δενδρύλλια σε περιοχές όπου έχει επέλθει οριστική εξόφληση του κοιτάσματος, σε χώρους των λατομείων που αφορούν αποθέσεις στείρων και σε πράσινες ζώνες προστασίας. Επιπρόσθετα, έχουμε αναλάβει εθελοντικά τη φύτευση καμένων-αναδασωτέων περιοχών, εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων όπου βρίσκονται τα λατομεία μας.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τα Δασαρχεία, όλες οι προδιαγραφές (είδος δέντρων, φυτευτικός σύνδεσμος, χρονοδιάγραμμα φυτεύσεων κ.α.) τηρούνται στο ακέραιο και απορρέουν από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους κάθε λατομείου. Τα δενδρύλια φυτεύονται τις φυτευτικές περιόδους, έκτοτε αρδεύονται και συντηρούνται συστηματικά, με αποτέλεσμα, το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να ξεπερνά το 95%.

Πιλοτικά επίσης, έχουμε εκτελέσει επιτυχώς, τη δημιουργία φυτωρίου στις εγκαταστάσεις μας (Εργοστάσιο) και τη μετεγκατάσταση-μεταφύτευση των φυτών (ύστερα απ’ το πέμπτο έτος ζωής τους) σε χώρους των λατομείων μας.