Μαρμύκ Ηλιόπουλος ανάπτυξη

Η εταιρεία ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία σημαντική και ανερχόμενη δύναμη στο χώρο του Μαρμάρου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Στις 4 δεκαετίες λειτουργίας της -οι οποίες χαρακτηρίζουν τη δυναμικότητα της εταιρείας- έχει κάνει μεγάλα βήματα, αποκτώντας εξαιρετική τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και παρουσία σε ξένες αγορές. Παράλληλα, έχει “καθετοποιήσει” πλήρως την παραγωγή της, αφού εξορύσσει απ’ τα ιδιόκτητα λατομεία της και επεξεργάζεται διάφορων ειδών προϊόντα μαρμάρου για τελική χρήση και εφαρμογή.

The steps of our quarrying activity of Marmyk Iliopoulos

Η ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και OHSAS 18001:2007, με βάση:

-Τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει σε μεγάλο βάθος χρόνου με τους πελάτες της.

-Τη συστηματική αξιοποίηση των προτάσεων και των παρατηρήσεων των πελατών και συνεργατών της, με σκοπό, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

-Την τήρηση όχι μόνο των νομοθετικών, αλλά και των ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της.

Marmyk Iliopoulos ISO-OHSAS

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία, εγκαθίστανται και παρακολουθούνται συστηματικά, οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρείας, που συνοψίζονται ακόλουθα στο να:

-Τηρεί τις Νομοθετικές Απαιτήσεις αφενός για τα Προϊόντα της και αφετέρου για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της.

-Είναι Συνεπής αλλά και Άμεση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών

-Ελαχιστοποιεί τα Κόστη των Αστοχιών

-Διατηρεί την Ικανοποίηση των Πελατών της σε Υψηλά Επίπεδα

-Διατηρεί ένα Αποδοτικό Σύστημα Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας

-Βελτιώνει Διαρκώς το Σύστημα Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας που Εφαρμόζει

Αντικειμενικοί σκοποί Μαρμύκ

Η διοίκηση της εταιρείας κάνει κατανοητή την Πολιτική της για την Ποιότητα, την Υγεία και την Ασφάλεια στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της:

-Προσδιορίζοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του κάθε εργαζομένου στην καθημερινή του εργασία.

-Παρέχοντας διαρκή και συστηματική εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό  της επιχείρησης, σε θέματα Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και σε θέματα σχετικά με την καθημερινή εργασία.

-Με καθημερινές επαφές με όλους τους εργαζομένους της για προβλήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση και τους πελάτες.