Το Ποκαχόντας είναι ανακρυσταλλωμένο μάρμαρο με ορυκτολογική σύσταση 54% δολομίτη και 46% ασβεστίτη. Αυτή η μίξη χρωμάτων που διαθέτει οφείλεται σε οξείδια του σιδήρου.

Το λατομείο που παράγεται το Ποκαχόντας έχει χαρακτηριστεί ως ένας ασυνήθιστος γεωλογικός σχηματισμός, αφού το χρώμα του μαρμάρου δεν βρίσκεται πουθενά αλλού στην Αργολίδα, παρά μόνο στο συγκεκριμένο λόφο του λατομείου.

Λέγεται ότι είναι «φερτό» από το Αιγαίο. Μπορεί να είναι η κορυφή της Ατλαντίδας!