Για επένδυση σε εσωτερικό χώρο προτείνουμε όλη την παλέτα χρωμάτων των μαρμάρων μας, διότι το χρώμα καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου.