Για σκάλες προτείνουμε τα ασβεστολιθικά μάρμαρα μας, που διαθέτουν μεγάλη αντοχή στην τριβή και επίσης έχουν μικρή απορροφητικότητα. Λόγου χάριν Καρναζέικα, Λυγουριό Ανοιχτό, Διδύμων. Η επιφάνεια μιας σκάλας μπορεί να παραδοθεί σε όλες τις επεξεργασίες, όπως γυαλισμένη, χτυπητή ή αμμοβολή και βούρτσα.