Το 2011 η Μαρμύκ Ηλιόπουλος διέθεσε 25.000 m2 πλάκες μαρμάρου Corinthian Beige για την κατασκευή του Investment Council στο Abu Dhabi.