Το Kasta αποτελεί την έτερη διαλογή του νέου λατομείου μας στο Οχυρό της Δράμας. Είναι ένα λευκόφοντο μάρμαρο με ιδιαίτερη κίνηση “νερών”. Μία κίνηση που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με λάβα ή ποταμό.