Εκθεσιακό Περίπτερο Marmyk Iliopoulos Βερόνα Ιταλία
Marmyk iliopoulos Εκθεσιακό Περίπτερο Βερόνας, Ιταλία 2018

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ πυλώνα αποτελεί όχι μόνο η διατήρηση του επιπέδου των εξαγωγών αλλά η αύξηση του, τόσο σε απόλυτα όσο και αναλογικά νούμερα.

Λογότυπο Marmyk Iliopoulos

Σημαντικό ρόλο για να το πετύχουμε αυτό διαδραματίζει η ένταξη της επιχείρησης μας στην πράξη ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό, από την οποία επιχορηγείται η συμμέτοχή μας σε εκθέσεις του εξωτερικού.

Επιχειρούμε Έξω Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έκθεση Μαρμάρου Νυρεμβέργης, Γερμανία
Marmyk Iliopoulos Εκθεσιακό Περίπτερο Νυρεμβέργης, Γερμανία 2018
Marmyk Iliopoulos Ξιαμέν Κίνα
Marmyk Iliopoulos Εκθεσιακό Περίπτερο Ξιαμέν, Κίνα 2019

Η χρηματοδότηση προκύπτει από την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διαρθρωτικού Ταμείου που στηρίζει την εν λόγω πράξη.

ΕΣΠΑ logo
Marmyk Iliopoulos Ξιαμέν, Κίνα 2019

Στόχος της επιχείρησης μας μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα, είναι η συνεχής βελτίωση της θέσης της εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού που ήδη δραστηριοποιούμαστε αλλά και η διείσδυση σε νέες.

Ανατολή Ηλιοπούλου Βερόνα, Ιταλία 2018
Βραβείο Best Communicator Award στην κατηγορία Stone για το Εκθεσιακό Περίπτερο της Βερόνας 2018.