• Λευκό μάρμαρο

To Bianco Astir αποτελεί το νέο λευκό μάρμαρο της συλλογής μας. Είναι δολομιτικό μάρμαρο και εξορύσσεται στην περιοχή της Δράμας.

Copyright © 2018 MARMYK ILIOPOULOS. All rights reserved.