Η συλλογή των μαρμάρων μας προέρχεται απ’ τα ιδιόκτητα λατομεία μας τα οποία κατά κύριο λόγο βρίσκονται στο νότιο μέρος της Ελλάδας. Τα ελληνικά μάρμαρα είναι καθιερωμένα στο παγκόσμιο στερέωμα και αποτελούν στοιχείο του πολιτισμού μας. Ανακαλύψτε το εύρος των μαρμάρων μας και πραγματοποιείστε κάθε «μαρμάρινη επιθυμία» σας.